Работилница за мечти/Workshop for Dreams

Проектът “Работилница за мечти – развитие на бизнес умения на млади хора в неравностойно положение” приключи. Младежкият обмен беше организиран в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 1, проект № 2017-2-BG01-KA105-036458.

От сърце благодарим на всички, които работиха наистина неуморно за реализирането на младежкия обмен – лектори, координатор, фасилитатор, участниците от страна на Сдружението и всички наши партньори.

Материалите по проекта може да откриете на следните линкове:

Програмата на проекта;

Електронна книга  “Първи стъпки в бизнеса”и обучителни материали.

Финален отчет по проекта и снимки към отчета:

Дипляна по проекта;

Впечатления на участниците в обмена;

Снимков материал;

Видеоклипове, изработени от участниците;

Фейсбук страница на проекта;

Публикации на участниците за впечатленията им от проекта.