“Обединени” – нашият нов проект.

Новият проект е по програма “Европа за гражданите”- „Демократична ангажираност и гражданско участие“: Действие  1 – Побратимяване на градове. Партньори са НПО и общини от следните страни – Гърция, Литва, Латвия, Италия, Словакия. Координатор е младежки офис към община Рашка, Сърбия.

Проектът има за цел да ангажира участниците в различни форуми: срещи, пленарни сесии и дискусии върху икономическото развитие на селата и селските райони и възможностите за развитие на алтернативен туризъм и да предложи препоръки за промени европейските политики в селските райони.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *