“Минералните води – източник на живот, бъдеще и култура”

Ученици от СУ “Братя Петъри Иван Каназиреви” започват реализация на проект, финансиран от MitOst, Stiftung Mercator Foundation и фондация Софийска платформа. Проектът е свързан с използването на наличните в общината ресурси от минерална вода.

Община Разлог притежава завидно богатство от различни по състав и лечебни свойства минерални води. Този потенциал не се използва рационално. Голяма част от водата изтича в реките. Някои източници са замърсени и поради това трудно достъпни. Екологичната ни култура и информираност за наличните хидротермични ресурси, тяхното опазване и използване е ниска.
Съгласно решение №49/10.02.2011г. на МОСВ община Разлог безвъзмездно ще ползва и управлява находищата на минерални води в с. Баня и Елешница до 2036г. Предоставените ни данни (Писмо от кмета на община Разлог, изх. №6700-44/1/15.05.2020г., придружено от Справка разрешени за ползване количества минерална вода)сочат, че 98% от ресурса на Елешница изтича неизползваем, а за Баня този % е 74. Находище на лековита минерална вода има и в с. Бачево, но тя не се включва в това решение.
В момента няколко хотела в с. Баня ползват на концесия минерална вода за отопление и поддръжка на минералните басейни. Обществените сгради и няколко частни къщи в селото ползват водата за отопление. Явно не е направено достатъчно за пълноценното използване на минералните води.
Свидетели сме на незаинтересованост от страна на жителите на общината за състоянието на минералните извори. Младите също нехаят. Затова решихме да започнем този проект. Чрез подготвените от проектния екип информационни материали жителите на общината ще получат кратка, ясна и реална информация за състоянието на минералните източници, разхода на наличния ресурс, лечебните свойства на водите. Така ще обогатят знанията си за нашето течно богатство. Благодарение и на проведените интервюта и срещи ще изготвим набор от предложения за по-целесъобразното ползване на този безценен ресурс, за опазване на източниците чисти.
Целевата група включва ученици от 9. клас на СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“, техните съученици и родители, жителите на община Разлог. Ще привлечем общински съветници, местни политически лидери с ясна позиция по проблема, медии, жители на съседните общини.
Ще обобщим информацията в достъпен вид и ще я разпространим чрез сайтовете на община Разлог, информационния сайт на града, сайта на училището и Брейнсторм груп, Фейсбук ресурси – лични и обществени страници, ще раздадем на участниците в срещите подготвените от екипа по проекта печатни материали. Ще обобщим предложенията за по-рационално използване на минералните води и ще го предоставим на общинското ръководство. Бихме участвали и в реализирането им. Най-важният проблем, за чието решаване ние ще съдействаме чрез този проект е преодоляване на непълноценното усвояване на наличния в община Разлог хидротермичен потенциал, което е плод на незаинтересованост от страна на съгражданите ни за химичния състав, лечебните свойства и различните ползи от минералната вода.

Няколко са предпоставките, способстващи за решаването на този проблем, а именно: -повишаване на екологична култура и информираност относно балнеологичната оценка на ресурсите от минерални води в общината; – повишаване на отговорността ни към опазването и съхраняването на източниците на минерална вода чисти и достъпни; – изготвяне на адекватен набор от предложения за по-пълноценното използване на минералната вода на база на информация за постижения в тази насока на други страни. Община Разлог любезно ни предостави обстойни анализи на фактическото състояние на минералните води от селата Баня, Бачево и Елешница, анализ на правното и фактическото им състояние и актуална балнеологична оценка на споменатите води. Разполагаме и с регистър на разрешените за водовземане минерални води. Съвсем естествено възниква въпросът защо съществува този проблем. Една от причините е, че в последните три десетилетия бяха разрушени оранжерийните съоръжения, работещи в Баня и Елешница в продължение дълъг период и ползващи минерална вода. Като цяло използваемостта на минералната вода винаги е била ниска и този ресурс е буквално изхвърлян в реките. Основната причина е липса на далновидно мислене и отговорно отношение към природното богатство на региона. Дори новоизградените в Баня хотели ползват малка част от безценното ни богатство, а Елешница съвсем не може да се похвали с богата хотелска база. Всичко това поставя на дневен ред въпросът какво можем да направим, за да предизвикаме обществена дискусия и да съдействаме за по-пълноценното използване на минералните ни води. Общата цел на проекта е насочена към постигане на по-пълноценно усвояване на този ценен ресурс – минералните води, с които разполагаме в общината. Чрез разпространяване на кратка и ясна информация относно състава и балнеологичната характеристика на минералните води в района ще съдействаме за обогатяване на екологичната култура в общността и ще засилим чувството за отговорно опазване на минералните източници; Обобщавайки предоставените ни от община Разлог „Описание и фактическо състояние на съществуващите минерални водоизточници“ в селата Бачево, Баня и Елешница и балнеологичната характеристика на минералната вода ще съставим набор от предложения и ще потърсим повече възможности за по-прагматично използване на изтичащата в реките минерална вода. Част от тези възможности могат да се превърнат в бизнесначинание на млади хора, финансирано по определени програми. 

До момента са осъществени следните дейности:

  • Кратко обучение за работа в екип – правила за успешна работа в екип: формиране и цели на екипа, трите типа хора в екипа, кои са и как да се преодоляват основните слабости при работа в екип.
  • Изготвяне лого на проекта;
  • Брандиране на тениски за участниците в проекта;
  • Оглед на източниците на минерална вода в с. Баня и с. Елешница, интервюта с местни хора
  • Участници в проекта: 1. ЕВА ГЕОРГИЕВА ВРАЧКОВА;2. ЕЛЕНА ЛЮДМИЛОВА БОНКОВА;3. ЕЛЕОНОРА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА;4. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА ЧОНКОВА;5. МАРИЯ НИКОЛОВА КЛАШНИКОВА;6. НИКОЛ ИЛИЕВА ДЗОКОВА;7. РАДОСТ ИВАНОВА ДИМИТРОВА;8. ХЕЛЕНА ИЛИЕВА КЪРДЖИЕВА;9. ЯНИЦА ВЛАДИМИРВА МАВРЕВА; д-р КАТЯ ПЕТРОВА БРАНКОВА – РЪКОВОДИТЕЛ
Лого на проекта

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *