„ДемокрАктив“

                 

                           

Новият проект “ДемокрАктив” по програма “Еразъм+”, КД 1 е одобрен от Националната Агенция на Гърция.

Гръцката организация NGO CIVIS PLUS е координатор на проекта

Партниращите организации са от: Португалия, Словакия, Чехия, Испания, Турция, България, Италия, Румъния, Полша

Участието на младежта в демократичния живот на Съюза е тема за дискусия и отправна точка за различни политики на държавите-членки. Въпреки напрегнатите усилия на ЕС за създаване на тесни връзки с младежите и активизиране участието им в европейските дела, младите хора регистрират ниски нива на участие на ниво ЕС, които със сигурност са по-ниски от процента на участието им в национално и местно ниво. Незаинтересоваността на младото поколение лишава ЕС от забележителен и важен източник на идеи и мнения, създава несъответствия между взетите решения и реалните нужди на младите хора, изостря недоволството на младите хора и ги отчуждава още повече от идеята за обединена Европа.

В този ред на мисли, предложеният проект има за цел да увеличи участието на младите хора в демократичния живот на Съюза, и по-конкретно:

1) Да накара младите хора да се почувстват част от ЕС и процеса на вземане на решения

2) Да се повиши доверието на младите хора в ЕС и процеса на вземане на решения.

3) Да разпространи идеята за активно европейско гражданство.

4) Да се запознаят младите хора с демократичните принципи.

5) За да се насърчи сътрудничеството и взаимното разбирателство между младите хора от различни страни и култури.

Четиридесет младежи на възраст от 18 до 30 години и 10 лидери от различни културни, социални и икономически среди с голям интерес по тези въпроси, водени от желанието да се проучи и приложи на практика наученото, ще бъдат основната група участници и ще допринесат за подготовката, изпълнението, оценка и разпространение на проекта и неговите резултати. Обменът ще бъде подкрепен от трима фасилитатори от Гърция. Тези млади хора ще се съберат в продължение на осем дни в Атина и ще участват в поредица от дейности, като ще се запознаят с дейността на институциите и органите на ЕС, директни и индиректни форми на гражданско участие, активно европейско гражданство, правата и задълженията на европейските граждани, стълбовете на демократичното общество, съвременните социални въпроси и други свързани с тях теми.

Методологията на проекта се основава на широко участие и взаимно обучение, активно включване на участниците и сътрудничество между партньорите. По време на обмена ще се използват неформални методи на обучение, като фокусът ще бъде поставен върху учене чрез опит и творческата изява на младите хора.

Основни резултати от проекта ще бъдат младите хора да опознаят ЕС и процесите на вземане на решения, да осъзнаят корените и проявите на европейска идентичност, да изградят по-тесни връзки помежду си, да установят по-голямо взаимно разбирателство между младите хора от различни страни и култури, чрез подпомагане личностното развитие на участниците. Така ще се засили доверието на младите хора в процесите на вземане на решения в ЕС и готовността им за по-голямо участие в живота на Съюза като активни граждани. В дългосрочен план се очаква  младите хора да се включат по-активно в социалните и европейски въпроси и да участват активно при вземането на решения – пряко или косвено. Това ще помогне както на европейското общество в решаването на важните въпроси, така и на младите хора да получат по-богат набор от идеи, за да успеят да отговорят по-добре на нуждите си и задоволят интересите си.

В младежкия обмен по проект „ДемокрАктив“ се включиха  Росица Тончева, Вера Бангеева, Валентин Дренков, Даниел Бастунов, Катя Бранкова, Кинка Пенджакова.

Имахме възможност да срещнем чудесни хора от девет различни страни, да придобием знания по въпроси, свързани с демокрацията, активното гражданство и ЕС, какво означава “директна демокрация”, какво прави демокрацията истинска. Забавлявайки се, обогатихме знанията си за други култури.

Всички участници представиха предложенията, които искат да отправят към ЕС, за да променят или приложат нови законодателни решения по въпроси като възобновяемата енергия, бежанците, качеството на продуктите, толерантността, хората с увреждания и не на последно място удължаването на уикенда!

Младите хора разбраха какво озвачава да бъдеш активен гражданин. Представиха европейските институции като човешко тяло, което има сърце за емоционалност, мозък за рационалност, уши, които да слушат внимателно и да обръщат внимание на детайлите, краката и ръцете, за да бъдат активни.

Чрез театрален етюд и рисунки показаха по две предимства и два недостатъка на пряката демокрация.

Участваха в интересна ситуационна игра – “Cityland”, насочена към прилагане на практика на наученото. Всяка група получи описание на неизвестна страна – политическа система, икономическо състояние, социални проблеми. Те определиха формата на държавно управление, съставиха правителство, определиха приоритетите в политиката на страната, изработиха национален флаг.

Младите хора създадоха викторини за Европейския съюз, които споделиха със своите приятели в социалната мрежа, а те отговориха на въпросите. Част от ролевите игри бяха проведени на плажа -интересно предизвикателство за всички участници.

Оценката беше една от най-важните части на проекта и направихме това чрез групова дискусия. Снимки и впечатления споделяхме във Фейсбук страницата по проекта.  Координаторите на проекта създадоха и сайт.

Имахме собствена Евровизия по време на младежкия обмен. Всеки отбор представи организацията и страната си чрез традиционна национална кухня, танци и песни в рамките на национална вечер. Всички танцувахме традиционни танци и се забавлявахме.

Ето впечатления на участниците в обмена:

Дани Бастунов – „Проектът “DemocrActive” е нещо, което няма да забравя. За мен това беше възможност да се срещна с много нови хора. Всички бяха приятелски настроени и ми беше много приятно да общувам с тях. Организаторите се бяха постарали и направиха престоя ни много спокоен.
За дните, прекарани в Гърция опознах различно култури, обогатих знанията си за демокрацията и взимането на решения, създадох нови приятелства“.

Валентин Дренков – „Проектът бе една уникална възможност за мен да се запозная с нови хора, да опозная техните култури и нрави. Всички бяха невероятни, изпълнени с добри чувства и емоции. Що се отнася до организаторите и програмата – всичко си бе на мястото. Радвам се, че участвах в този младежки обмен!“

Благодарим на невероятния екип на NGO CIVIS Plus, Атина от все сърце за уникалното преживяване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *